THÔNG TIN MỚI
SẢN PHẨM
TÌM HIỂU
HỖ TRỢ
INSIGHTS
SPX432
Signage Display
  • IPS Wide View
  • AOC Cloud CMS
  • 18/7 Durable
  • High Brightness
  • Uitra Narrow Border
  • 3840 × 2160 (UHD)
Lựa chọn
SPT5512S
So sánh
Touch Screen,AOC Cloud CMS,18/7 Durable,Annotation Tools,eSharing 3840 × 2160 (UHD)
GM500
So sánh
Đèn RGB,Nút Điều Khiển,Thay Đổi DPI,Phần Mềm Độc Quyền
SPX322
So sánh
IPS Wide View,AOC Cloud CMS,18/7 Durable,High Brightness,Uitra Narrow Border,1920 × 1080 (FHD)
32X8050
So sánh
IPS Wide View,AOC Cloud CMS,18/7 Durable,Smart Player,Ultra Narrow Border
Hỗ trợ
Tài liệu sản phẩm
Driver
Hướng dẫn sử dụng
So sánh