THÔNG TIN MỚI
SẢN PHẨM
TÌM HIỂU
HỖ TRỢ
INSIGHTS
Nhà Phân Phối
Tìm nhà phân phối địa phương của bạn để được trợ giúp
Dành cho màn hình AOC
Synnex FPT Joint Stock Company

-

fdcmarketing@fpt.com.vn

024.7300.6666

17th Duy Tan Street, Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi City

https://synnexfpt.com/

Spring Permanent Computer Joint Stock Company

-

-

(024) 3943 9121

39 Tran Quoc Toan Street, Hoan Kiem District, Ha Noi Capital

https://spc.com.vn/

Dành cho màn hình thương mại
Synnex FPT Joint Stock Company

-

fdcmarketing@fpt.com.vn

024.7300.6666

17th Duy Tan Street, Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi City

https://synnexfpt.com/

Dành cho phụ kiện
Spring Permanent Computer Joint Stock Company

-

-

(024) 3943 9121

39 Tran Quoc Toan Street, Hoan Kiem District, Ha Noi Capital

https://spc.com.vn/