THÔNG TIN MỚI
SẢN PHẨM
TÌM HIỂU
HỖ TRỢ
INSIGHTS
32X8050
Signage Display
  • IPS Wide View
  • AOC Cloud CMS
  • 18/7 Durable
  • Smart Player
  • Ultra Narrow Border
Thông số kĩ thuật
Lựa chọn
24G2/74
So sánh
IPS,FreeSync Premium,144Hz,1ms,HDR Mode,Adjustable Stand
E970SWNL/74
So sánh
Ultra Narrow Border,e-Saver,Screen+,i-Menu
50X8050
So sánh
IPS Wide View,AOC Cloud CMS,18/7 Durable,Smart Player,Ultra Narrow Border,3840 × 2160 (UHD)
SPX432
So sánh
IPS Wide View,AOC Cloud CMS,18/7 Durable,High Brightness,Uitra Narrow Border,3840 × 2160 (UHD)
Hỗ trợ
Tài liệu sản phẩm
Driver
Hướng dẫn sử dụng
So sánh