THÔNG TIN MỚI
SẢN PHẨM
TÌM HIỂU
HỖ TRỢ
INSIGHTS
SPX552/02
55" Performance Signage
  • UHD 4K
  • 500 nits
  • 24 x 7
  • Landscape & Portrait

Lựa chọn
GH210/74
So sánh
LED Lighting,Ergonomic Design,In-line Controller,Detachable Boom mic,50mm Neodymium Drivers
24E1Q/74
So sánh
1920 × 1080 (FHD),Low Blue Mode,Flicker Free,HDMI,DisplayPort,Built-in Speaker
SPF432A/88
So sánh
FHD,400nits,18 x 7,Landscape
SPX432/03
So sánh
UHD 4K,500 nits, 24 x 7, Landscape & Portrait
Hỗ trợ
Tài liệu sản phẩm
Driver
Hướng dẫn sử dụng
So sánh