THÔNG TIN MỚI
SẢN PHẨM
TÌM HIỂU
HỖ TRỢ
INSIGHTS
SPX435A/68
43" Performance Signage
  • UHD 4K
  • 500 nits
  • 24 x 7
  • Landscape & Portrait

Lựa chọn
24B3CA2/74
So sánh
1920 × 1080 (FHD),AdaptiveSync,100Hz,1ms,IPS,USB-C
24B36H/74
So sánh
1920 × 1080 (FHD),100Hz,1ms,AdaptiveSync,IPS,Upgraded 3-Sided Frameless
SPX24V2/00
So sánh
24 x 7, Landscape & Portrait
SPX435A/68
So sánh
UHD 4K,500 nits, 24 x 7, Landscape & Portrait
Hỗ trợ
Tài liệu sản phẩm
Driver
Hướng dẫn sử dụng
So sánh