THÔNG TIN MỚI
SẢN PHẨM
TÌM HIỂU
HỖ TRỢ
INSIGHTS
SPX752
Signage Display
  • IPS Wide View
  • AOC Cloud CMS
  • 18/7 Durable
  • High Brightness
  • Uitra Narrow Border
  • 3840 × 2160 (UHD)
Lựa chọn
I2490VXQ/74
So sánh
IPS,Flicker Free,VESA mount,HDMI,DisplayPort,1920 × 1080 (FHD)
Q32V3/WS/74
So sánh
Màn hình VA,2560 × 1440 (QHD),VESA mount,Low Blue Mode,Flicker Free,HDMI
55X8050
So sánh
IPS Wide View,AOC Cloud CMS,18/7 Durable,Smart Player,Ultra Narrow Border,3840 × 2160 (UHD)
SPX552
So sánh
IPS Wide View,AOC Cloud CMS,18/7 Durable,High Brightness,Uitra Narrow Border,3840 × 2160 (UHD)
Hỗ trợ
Tài liệu sản phẩm
Driver
Hướng dẫn sử dụng
So sánh